پویش
منو

این دبیرخانه در مرکز ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی واقع در تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی ابتدای خیابان طالقانی ساختمان شهید آوینی وزارت جهاد کشاورزی طبقه هشتم می باشد.
تلفن:۶۴۵۸۲۷۶۳-۰۲۱
فاکس:۶۴۵۸۲۴۱۵-۰۲۱